přidat do oblíbených

OTEVÍRACÍ DOBA

PO-NE: 07:00 - 23:00

Kontakt Reklamní plochy k pronájmu

Na 3. kurtu jsme instalovali síť na wallyball a s-badminton.

Rezervace provádějte stejně jako na squash a tenis v rezervačním systému, jen dávejte pozor, abyste rezervovali TĚLOCVIČNU. Na jiném kurtu se wallyball ani s-badminton hrát nedá.

Do poznámky k rezervaci napište, že objednáváte wallyball.

Zapůjčíme vám volejbalový míč, případně i  ručník. Obuv a sportovní oděv nepůjčujeme, ale můžete si je u nás zakoupit.

Vstup na kurty je možný pouze v čisté sálové obuvi, prosíme, nevstupujte v botách, které jindy používáte na sportování venku. Děkujeme

Ceník pro wallyball a badminton je totožný s ceníkem squashe a najdete jej dole na této straně.

 

Pravidla wallyballu

1. Wallyball se hraje na kurtu pro hru squash nebo racquetball rozděleném sítí na dvě stejné části. Síť je zavěšena ve výšce 2,40 metru (8 stop v anglické míře) pro muže, nebo 2,20 m (7 stop a 4 palce) pro ženy.

2. Družstvo mohou tvořit 2, 3 nebo 4 hráči.

3. Pro hru je předepsána sálová obuv se světlou podrážkou (podobně jako u squashe), aby nedošlo k znečištění hracího povrchu.

4. Území pro podání (pokud je vyznačeno) je hluboké (délka od zadní nebo čelní stěny k síti) 90 cm v celé šířce kurtu.

5. Při servisu musí být použito čistého úderu. Točení míče (faleš) není dovoleno.

6. Pokud podávající hráč špatně nadhodí, může míč chytit a podání (servis) opakovat.

7. Blokování a točení míče (faleš) při servisu, je dovoleno pouze při hře 2 na 2 nebo 3 na 3 hráče. Při hře 4 na 4 je obojí zakázáno.

8. Hráči se na podání postupně střídají (točí) – stejně jako při klasickém volejbalu a pořadí při podání musí být dodržováno.

9. Míč je mimo hřiště (out), jestliže se po přechodu přes síť nejdříve dotkne zadní nebo jedné z bočních stěn, anebo stropu – platí to při podání i při hře samotné.

10. Míč se může odehrát o zadní i boční stěny (i s více odrazy najednou), ale pouze na vlastní polovině (přihrávky o zeď). Odehrání na stranu soupeře musí být vždy přímé – tedy bez odrazu o zeď.

11. Dotek sítě („sako“) není hráčům povolen, s vyjímkou míče zahraného do sítě, která se následně dotkne soupeře (při špatném odehrání a při blocích).

12. Pokud se protihráči dotknou sítě současně (při blocích), tak je míč opakován (nové podání).

13. Pokud je míč jen malou částí nad sítí a protihráč jej zahraje, jedná se o dobrý a povolený úder.

14. Při útoku (smeči) se musí hráč dotknout míče dřív, než se celý míč dostane za síť.

15. Protihráč nesmí blokovat nahrávku, pokud část míče přetne rovinu sítě. Míč se tak stává volným a obě strany jej smějí hrát.

16. Blokař může přesáhnout síť, pokud protistrana hraje svůj třetí úder.

17. Pokud je míč zasažen při bloku, držstvo má stale tři dotyky a blokař smí zahrát libovolný z nich (tedy lze míč zablokovat a hned odehrát)

18. Pokud se míče dotknou dva hráči při bloku, družstvo má stále tři dotyky.

19. Jestliže se dva spoluhráči dotknou míče současně, počítá se to jako jeden dotek a kterýkoliv z hráčů může hrát dál.

20. Držení, házení, zvedání, chytání nebo nošení míče je zakázáno.

21. Je zakázáno jakékoliv šplhání, užívání zdí nebo hráčů pro dosažení nad síť.

22. Set vyhrává družstvo, které jako první získá 15 bodů s minimálním rozdílem 2 bodů.

23. Zápas vyhrává to družstvo, jež vyhrálo 3 sety.